YOSHITORA Miyajima Shrine

YOSHITORA

Founding of Miyajima Shrine

Category:
Japanese Print Description

YOSHITORA (w c 1850s-80s)

Goddess Benzaiton and he Founding of Miyajima Shrine by Taira no Kiyomori in the 12th Century
Benzaiten Shitai o Arawasu
Signed:  Yoshitora ga
ca 1860

Oban Triptych

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “YOSHITORA Miyajima Shrine”

Your email address will not be published.