KUNIYOSHI (1798-1861)
Marino Takamaru Sadamasa (Mori Rammaru)
Signed:  Ichuyusai Kuniyoshi ga
Series:  Honcho eiyu kagami (Mirror of Japanese heroes)
1858
.